Effektiv och kundanpassade lösningar för minskning av lukt och fint damm

Sanitetsrengörar

LIPOEX ® - TOI - det biologiska sanitetsmedlet

Lipoex - toi är en produkt som genom högaktiva, nedbrytande bakteriekulturer och snabbverkande enzymer fungerar effektivt för användning i mobila områden som toaletter i buss-flyg-tåg utan att formaldehyd eller andra starka kemikalier används.

Lipoex - toi är ofarlig för människor, djur och miljö och har inga toxiska egenskaper samt fungerar under vatten.

 Lipoex - toi är biologiskt nedbrytbar och kan därför vid tanktömning lämnas till reningsverk för behandling som normalt toalettvatten.

För att uppnå 100% verkningsgrad skall Lipoex - toi ej blandas med blekmedel,  stark syra,
alkaliska produkter eller desinfektionsmedel.

Produkten är certifierad av Umweltbundesamt
(Tysklands motsvarighet till naturvårdsverket) med följande certifikatsnummer: 2454 0008

Download Lipoex – Produktunderlag/Säkerhetsbladet (pdf) här.  

 

Laglig adress märke | Sekretesspolicy