Effektiv och kundanpassade lösningar för minskning av lukt och fint damm

Referenser

Vi löser med framgång problem inom följande områden:

 • Öka livslängden och effektiviteten hos stationära biofilter vid kompost- och biogasanläggningar (Sverige)
 • Förhindra spridning av lukt från kompost- och biogasanläggningar samt deponier, särskilt vid besvärliga vädersituationer t.ex. temperaturinversion (Sverige)
 • Luktreduktion med mobila spraysystem vid hantering och vändning av kompoststrängar (Sverige, Tyskland)

Rekommendationer och referenser:

 • VafabMiljö, Västeras, Sverige
 • Boliden Mineral AB,Skeleftehamn, Sverige
 • Westin Bus Stockholm, Sverige
 • Jönköping Biogas-Energi, Sverige
 • Jönköping Reningsverk, Sverige
 • Affärs Verken Karlskrona AB, Sverige
 • Ragn Sells, Vänersborg och Högbytorp, Sverige
 • Hässleholm Miljö AB, Sverige
 • Tekniska Verken i Kiruna AB, Sverige
 • Freudenberg, Norrköping, Sverige
 • Tekniska Verken, Linöping, Sverige
 • NSR, Helsingborg, Sverige
 • Sunderbyn avfallsanläggning, Lulea, Sverige
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere, Finland
 • Ny: Westenergi OY AB, Avfallsförbränning Vaasa, Finland 
 • Ny: AB Ekorosk Oy, Interkommunalt Avfallsbolag, Jakobstad. Finland
 • IRS Iterkommunalt Renovasiijonsselkap, Fleckefjord, Norge
 • ABG Rosenow, Tyskland

Ytterligare referenser och detaljer lämnas gärna på begäran.

 

 

Laglig adress märke | Sekretesspolicy