Effektiv och kundanpassade lösningar för minskning av lukt och fint damm

Sprej systemer för lukt absorber

1. Sprejsystem i tankbilar

Frånluft vid fyllning av tankbilar har ofta en stark och obehaglig lukt och kan därför behöva omhändertas för att undvika att luktproblem uppstår. Oeler system,  med en liten mobil sprayenhet i kombination med aktiv luktabsorbent, erbjuder en enkel och effektiv lösning vid problem av detta slag.

Bärbar sprayenhet för luktreduktion vid fyllning av tankbil. Förberedelse vid luktbehandling av frånluft vid fyllning av tankbil med biogödsel vid biogasanläggning.  
Bärbar sprayenhet för luktreduktion vid fyllning av tankbil. Förberedelse vid luktbehandling av frånluft vid fyllning av tankbil med biogödsel vid biogasanläggning.  

Klicka för att förstora bilderna!

2. Behandling av frånluft  från behandlingsanläggningar

 

Rumsluften i mottagnings- och maskinhallar i avfallsbehandlingsanläggningar kan vara starkt illaluktande och måste därför av bl.a. arbetsmiljöskäl behandlas. Oeler sprejsystem erbjuder lösningar på detta problem. Det är enkelt att använda och kan genom sitt kompakta utförande, samt smidiga och flexibla handhavande enkelt anpassas till rådande förhållanden. Systemet finns i både mobila och stationära utföranden med halv-eller helautomatisk dosering av luktabsorberande medel.
Kostsamma installationer av ventilationssystem med stora luftflöden kan undvikas. Oeler sprejsystem  ger en effektiv och pålitlig luktreduktion till en bråkdel av såväl investerings- som driftskostnaden för konventionella lösningar.
Sprayning av luktabsorbent i hallar med stora luftflöden Utsug och luktbehandling av luft från små källor (halvaautomatisk anläggning) Utsuga och behandling av små källor via biofilter [vit ruta =]
Sprejning av luktabsorbent i hallar med stora luftflöden Utsug och luktbehandling av luft från små källor (halvaautomatisk anläggning) Utsug och luktbehandling av luft från små källor via kompakt biofilter [vit behållare]

Klicka för att förstora bilderna!

3. Sprejsystem för behandling av lukt- och dammkontaminerad frånluft från komposterings- och biogasanläggningar, sorterings och förbränningsanläggningar, deponier etc.

Behandling av luktkontaminerad frånluft från en öppen avfallsanläggning (helautomatisk containeranläggning) Sprayenhet - eftermonterad på en kompostvändare (extra tank med dysor) Sprayenhet vid lakvattenbassänger (helt automatiserad anläggning)
Behandling av luktkontaminerad frånluft från en öppen avfallsanläggning (helautomatisk containeranläggning) Sprejenhet - eftermonterad på en kompostvändare (extra tank med dysor) Sprejenhet vid lakvattenbassänger (helt automatiserad anläggning)
System för yttäckande beläggning av luktabsorbent på lagerplats för avloppsslam Mobil sprayenhet i anläggning för lastning av industriellt avloppsvatten till tankbilar Mobil sprayenhetenhet vid avfallsdeponi (halvautomatisk anläggning)
System för yttäckande beläggning av luktabsorbent på lagerplats för avloppsslam Mobil sprejenhet i anläggning för lastning av industriellt avloppsvatten till tankbilar Mobil sprejenhetenhet vid avfallsdeponi (halvautomatisk anläggning)
Sorteringsanläggning - Enhet för luktbehandling mellan bunker och sorteringsband Avfallsanläggning - Enhet för lukt och fint damm behandling på transportband Förbränning av restavfall - 2 sprayenheter i receptionshallen
Sorteringsanläggning - Enhet för luktbe-handling mellan bunker och sorteringsband Avfallsanläggning - Enhet för lukt och fint damm behandling på transportband Förbränning av restavfall - 2 sprejenheter i receptionshallen

4. Spraysystem för containrar

Klicka för att förstora bilderna!

Luktbehandling av containrar – Här för transport av slam från avloppsreningsverk Installation av sprayenhet ovanför påfyllnadsanordning för containrar Sprayning av container med s.k. formolja för att förhindra fastfrysning vintertid. Fördel: fullständig containertömning året om.
Luktbehandling av containrar – Här för transport av slam från avloppsreningsverk Installation av sprejenhet ovanför påfyllnadsanordning för containrar Sprejning av container med s.k. formolja för att förhindra fastfrysning vintertid. Fördel: fullständig containertömning året om.

 

Laglig adress märke | Sekretesspolicy