Effektiv och kundanpassade lösningar för minskning av lukt och fint damm

Pro Deur plus – Luktabsorber med biologiskt nedbrytningseffekt och

bindning effekter för fint damm

ProDeurPlus

Produktinformation:
Användningsområden är anläggningar och processer som genererar luktemissioner. Till exempel i kompostanläggningar när strängar vänds, sönderdelning av gras, löv och frukt, vid arbete med biokärl, i komposteringshallen och huvudkompostering.

Vidare möjligheter för användnin är:

  • transporrt av hushållsavfall
  • vid mottagning och tillfällig lagring av avfall vid deponier behandlingsanläggningar
  • i reningsverk med aktiv slambehandling samt behandling och hantering av avloppsslam
  • i övriga installationer (mottagningsområde / transportområde) t.e.x. anläggningar för behandling av djurkadaveretc.

Produkten består av kaliumoleat baserad på vegetabiliska fettsyror.

Användning:
Produkten späds med vatten i förhållandet 1 : 1 000 till 3 : 1 000 beroende på luktproblemets omfattning och sprutas som fin dimma med ett lämpligt sprejsystem.
Produkten (koncentrat) omskaskas före användning.

Ingredienser:
Kaliumoleat baserad på vegetabiliska fettsyror.

Produkten är certifierad av Umweltbundesamt (Tysklands motsvarighet till naturvårdsverket) med följande certifikatsnummer:  5669 0001 - 5669 0003

Download Pro Deur plus – Produktunderlag/Säkerhetsbladet (pdf) here

 

Laglig adress märke | Sekretesspolicy