Effektiv och kundanpassade lösningar för minskning av lukt och fint damm

Biofilter

Oeler Environmental Consulting utvecklar, projekterar, bygger och underhåller biofilter i alla storlekar från det minsta filtret till filter för storskaliga applikationer. Särskild vikt läggs på åstadkomma systemlösningar i vilka ventilationssystemet samverkar på ett effektivt sätt med biofilterinstallationen.

Mikrofilter används inom många olika områden. Det är kompakta och flexibla enheter som vanligen integreras i befintliga system för att lösa ett specifikt luktproblem.

Mobila filter är flyttbara enheter med flexibla användningsområden. Trots ringa storlek är de extremt kraftfulla i kombination med aktiv luktabsorbent typ Pro Deur plus eller Pro Odeur plus.

Stationära biofilter används i storskaliga tillämpningar, exvis för luktreduktion av hela ventilationsystemet vid bl.a biogasanläggningar. Vi erbjuder biofilter med vårt eget utvecklade filtermaterial som tillsammans med vår unika uppbyggnad av filterbädden  garanterar långtgående luktreduktion, lång livslängd och kostnadseffektiva lösningar.

Klicka för att förstora bilderna!

Stationärt (i huvudsak träfritt) biofilter för lukteliminering av all frånluft från en biogasanläggning Mikrofilter på en fettavskiljartank Mobilt filter i avloppskanal från en textilfabrik
Stationärt (i huvudsak träfritt) biofilter för lukteliminering av all frånluft från en biogasanläggning Mikrofilter på en fettavskiljartank Mobilt filter i avloppskanal från en textilfabrik
Biofilter för avloppsvattentank vid en biogasanläggning Biofilter för frånluft vid fyllnad av tankar Biofilter för fermentertank i slamrötningsanläggning vid avloppsreningsverk
Biofilter för avloppsvattentank vid en biogasanläggning Biofilter för frånluft vid fyllnad av tankar Biofilter för fermentertank i slamrötningsanläggning vid avloppsreningsverk

 

Laglig adress märke | Sekretesspolicy