Effektiv och kundanpassade lösningar för minskning av lukt och fint damm

Luktabsorber med biologiskt nedbrytnings och fint damm binding effekt

För att reducera lukt- och dammproblem används naturliga och biologiskt nedbrytbara preparat. Produkterna är riskfria för människor, djur och miljö.

Tekniken har utvecklats specifikt för att lösa lukt- och dammproblem. Kombinationen av effektiva preparat och tekniska lösningar ger förutsättningar för en snabb och effektiv problemlösning.

Val av preparat och teknik lösning måste dock anpassas til den aktuella problembilden.Luktabsorber

Uppgifter av min arbete är:

 • konsultation för problemlösning med lukt- och dammbindning
 • tekniskt utveckling och installation av anläggningar för luktreduktion och dammbindning
 • uthyrning av anläggningar för luktreduktion och dammbindning
 • effektivisering / optimering av funktionen hos biofilter
 • försäljning av biologiska nedbrytbara luktabsorbenter
 • service och underhåll av installationer för lukt- och dammbekämpnin

Umweltconsulting erbjuder sina tjänster för: Biofilter

 • kompostanläggningar
 • biogasanläggningar
 • avloppsreningsverk
 • deponier
 • lakvattenbehandling
 • återvinningsstationer
 • Insamling av avfall
 • transportområde
 • pappersbrukr
 • biofilter
 • fettavskiljare
 • slakthus
 • sjukhus
 • hotelanläggningar
 • anläggningar för hantering av djur kadaver
 • återvinninganläggningar för trä- och byggavfall
 • anläggningar för marksanering

Umweltconsulting erbjuder följande tekniska lösninga:mobil och stationär aggregat

 • mobila och stationära aggregat (manuellt drift)
 • mobila och stationära aggregat (halvautomatiskt och
  helautomatiskt drift)
 • små biofilter för pumpstationer, tank o.s.v.
 • stor biofilter

 

 

 

Laglig adress märke | Sekretesspolicy